PKO Bankowość Prywatna

Co oferuje Bankowość Prywatna w PKO Banku Polskim?

Najważniejsze to indywidualne podejście do Klienta:

  • doradztwo finansowe świadczone przez profesjonalnie przygotowany zespół doradców i zaplecze analityczne
  • dyskretna atmosfera i prestiż, które zapewniają nowoczesne Biura Bankowości Prywatnej
  • możliwość umówienia się z doradcą w dogodnym dla Klienta miejscu i czasie.

Określenie profilu inwestycyjnego Klienta pozwala dostosować ofertę do jego oczekiwań:

  • aktualnej sytuacji majątkowej Klienta
  • celów inwestycyjnych, skłonności do podejmowanego ryzyka i preferowanego horyzontu inwestycyjnego

Istotna jest również pomoc w zrozumieniu mechanizmów rynkowych i wyborze najlepszych rozwiązań:

  • rzetelne przedstawienie ryzyka związanego z inwestycjami na rynkach kapitałowych, pieniężnych i walutowych
  • indywidualne rozwiązania inwestycyjne zgodne z celami i oczekiwaniami Klienta
  • dobór odpowiednich produktów na miarę możliwości i potrzeb Klienta
  • regularna analiza portfela inwestycyjnego Klienta w celu osiągnięcia jak największych zysków.